Služby

Odlievanie do piesku

odlievaniedopiesku

Do piesku odlievame odliatky s nízkou sériovosťou a komplikovanými tvarmi, s pieskovými jadrami aj bez nich. Na výrobu odliatkov technológiou liatia do piesku využívame ručné a strojné formovanie.

Ručné formovanie:

  • veľkosť rámov 1200 x 800 x 300,
  • hmotnosť vyrábaných odliatkov do 20 kg.

Strojné (poloautomatické) formovanie:

  • formovacie zariadenie FOROMAT 20,
  • veľkosť rámov 500 x 500 x 200,
  • hmotnosť vyrábaných odliatkov do 10 kg.

Touto metódou vyrábame odliatky ako spojky, strmene, sacie potrubia atď.
Naše pieskové odliatky nachádzajú uplatnenie napr. v automobilovom priemysle.

Používané zliatiny: AlSi10Mg.wa

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.