Služby

Konštrukcia a simulácia

konstrukciaasimulacia

Z dodanej výkresovej dokumentácie odliatku od zákazníka vytvoríme priestorový 3D-model odliatku.

Nasleduje technologický návrh a konštrukčné spracovanie nástroja pre odlievanie – kokily alebo formy. Potom pomocou simulačného programu PAM-QUIKCAST vykonáme simuláciu odlievania.

Pomocou simulácie odlievania dokážeme optimalizovať technologický návrh liatia odliatku, určiť možné chyby na odliatku, skrátiť čas a znížiť výrobné náklady spojené s vývojom nového náradia.

Konštrukčné práce a simuláciu využívame tak pre naše potreby ako aj pre potreby iných zlievarní.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.